خبرها و مطالب تازه

رونمایی از ترجمه نمایشنامه‌های یعقوبی در کردستان عراق

گفت‌وگو با مریوان حلبچه‌ای در آستانه رونمایی از ترجمه کردی آثار محمد یعقوبی در سلیمانیه روایتگر شباهت‌های دو فرهنگ