خبرها و مطالب تازه

اقلیتی خودسر فرهنگ و هنر ایران را نشانه گرفته‌اند

یادداشت امین عظیمی پیرامون انتشار تصویرش در خبر 20:30

معاونت هنری ارشاد در مورد مسائل مربوط به محمد یعقوبی پاسخ داد

واکنش محمد رحمانیان به حاشیه‌های پیش‌آمده برای یعقوبی

این مطالب کذب محض است

مهره چینی دقیق یک کارگردان