دریافت حق اجرای نمایش‌نامه‌های محمد یعقوبی

اجرای نمایش‌نامه‌های محمد یعقوبی بدون اجازه و تاییدیه‌ی کتبی مجاز نبوده و با گروه متخلف و مسئولان سالن اجرا مطابق قانون رفتار خواهد شد. پس از پرکردن فرم زیر و پرداخت مبلغ تعیین‌شده مجوز درخواست برای شما ارسال خواهد شد.
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .