نمایش زمستان ۶۶

نویسنده و کارگردان: محمد یعقوبی

نمایش نامه ی زمستان ۶۶ نوشته ی محمد یعقوبی دوبار در سالهای ۱۳۷۷ و ۱۳۹۰ به روی صحنه رفته است. اطلاعات نمایش زمستان ۶۶ را می توانید در اینجا مشاهده کنید.